Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanțată de la bugetul de stat, adoptând ca formă învăţământul liceal (de zi şi seral), învățământ profesional și postliceal.
 

Sprijinim  valori care susțin un învăţământ pragmatic şi eficient, grefat pe următoarele cerințe europene: egalitate, cooperare, coerență, lucrul în echipă, respect pentru profesie, atașament faţă de elevi, creativitate, entuziasm, dorință de exprimare.
 

                                               Climatul organizației şcolare este unul deschis, dinamic, propice dezvoltării tinerilor şi depășirii unor probleme cu care se confruntă întreaga națiune în contemporaneitate.
 

                                               Procesul instructiv – educativ se desfăşoară în limba română iar limbile moderne studiate sunt engleza (intensiv la clasele de liceu cu calificarea profesională Tehnician proiectant CAD) şi franceza

​SCURT ISTORIC al școlii

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” este o instituţie
de învăţământ cu tradiție în asigurarea unei cariere
tehnice tinerilor din municipiul Arad.


În 1892, prin ordinul nr. 58638 a luat ființă
„Şcoala de stat pentru metalurgie si tâmplărie” Arad ca
urmare a dezvoltării industriale a orașului Arad (în anul
1891 s-au înființat la Arad trei întreprinderi importante:
     Fabrica de vagoane și motoare „Johan Weitzer”,
     Întreprinderea de mobilă „Lengyel” și

    „Atelierele de Căi Ferate Arad-Cenad”)

În primul an şcolar (1892-1893) şcoala avea două secții: metale şi lemn. După 1Decembrie 1918, an în care s-a realizat Actul Unirii Transilvaniei cu România, şcoala acunoscut o dezvoltare permanentă.

 

Absolvenţii şcolii au dovedit capacitatea şcolii în domeniul instruirii tehnice şi au contribuit la dezvoltarea industrială a judeţului Arad.

 

Şcoala a cunoscut o dezvoltare permanentă, funcţionând sub următoarele denumiri:

Şcoala de Arte şi Meserii (1892 – 1930)

Şcoala Superioară de Arte şi Meserii (1930 – 1936)

Liceul Industrial „Aurel Vlaicu” (1936 – 1939)

Şcoala Tehnică Industrială (1939 – 1941)

Liceul Industrial (1941 – 1948)

Şcoala Medie Tehnică (1948 – 1956)

Şcoala Profesională de Ucenici nr. 1 (1956 – 1957)

Şcoala Profesională a Uzinelor de Vagoane ( 1957 – 1958)

Grupul Şcolar al Întreprinderii de Vagoane ( 1958 – 1974)

Liceul Industrial nr. 1 (1974 – 1990)

Grupul Şcolar Industrial nr. 1 “Aurel Vlaicu” Arad (1990 – 1992)

Grupul Şcolar Industrial „Aurel Vlaicu” Arad (1992 – 31 august 2011)

Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” (1 septembrie 2011 – 31 august 2018)

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” ( din 1 septembrie 2018 – până în prezent)

 

Schimbările survenite în titulatura şcolii în cei 127 de ani de existență nu au afectat însă menirea şcolii, aceea de a pregăti forţa de muncă necesară industriei constructoare de maşini.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now